همیشه جدید

خدمات طرح تعویض:

با خرید لوستر از فروشگاه فاضل، تا پنج سال می توانید لوسترهای خود را درست با قیمتی که خریده اید، با لوسترهای جدید تعویض کنید و همیشه به روز بمانید.

ضمانت ثبوت رنگ:

کلیه لوسترها دارای ضمانت نامه کتبی ثبوت رنگ ده ساله هستند، که بدون قید و شرط می باشد.

کلیه مبلمان دارای ضمانت نامه کتبی دو سال زیرکار ( شامل چوب و ابر ) هستند.

مشتریان ما

لیستی از مشتریانی که از محصولات ما استفاده کردند.